Obaveštenje
25. maja 2022.
Voda u punom mlazu: Domaćinstva u Malom Staparu priključena na izdašne bunare
15. juna 2022.

Radovi na vodovodnoj mreži u Malom Staparu pri kraju

Preko dva kilometra vodovodne mreže urađeno je ovih dana na Malom Staparu. Radnici JKP „Radnik“ uveliko rade na postavljanju cevi, čime će žitelji ovog mesta imati priključak na vodovodnu mrežu naseljenog mesta Sivac. Željko Madžarev, direktor ovog javnog preduzeća, rekao je nešto više o tehničkim karakteristikama i dinamici samih radova:

„Ovi radovi se izvode sa ciljem spajanja vodovodne mreže Sivca sa Malim Staparom. Što se tiče dužine vodovodne mreže, ona iznosi 2 kilometra i 700 metara. JKP „Radnik“ je samo obezbedilo sredstva za ove radove u visini od dva i po miliona dinara.  Sasvim je sigurno da, u slučaju angažovanja neke druge firme, bi ti troškovi bili višestruko veći, ali smo mi sasvim sposobne da radove izvedemo na pravi način. Mi brinemo o svakom građaninu naše opštine, pa tako brinemo i o građanima Malog Stapara, bilo da je njih pet ili pedeset, nama je to potpuno svejedno“.

Radove na Malom Staparu posetio je i predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, koji se veoma pohvalno izrazio na račun izvođača radova, pre svega zbog njihove kompetentnosti i sposobnosti da sami finansiraju radove, koji se izvode na veoma kvalitetan način:

„Danas su bitna dva momenta: prvi je taj da je jedno relativno malo komunalno preduzeće pokazalo da je potpuno sposobno i spremno da izvede ovakve zahvate. Znači, sanaciju preko dva kilometra vodovodne mreže izvelo je potpuno samostalno i  to govori da je, ne samo napravilo uštedu u budžetu, već i da oni imaju kapacitet i za složene radove. Drugi momenat je taj da, kada bi gledali neku ekonomsku računicu, je broj stanovnika na Malom Staparu relativno mali i ovakvi radovi nadilaze vrednost potrošnje, ali da su na prvom mestu stanovnici Malog Stapara i da su oni i njihovo snabdevanje vodom na prvom mestu“.

Kao i mnogo malih mesta širom Vojvodine i Republike Srbije, i Mali Stapar se suočava sa odlivom stanovništva. Ipak, ovakvi potezi dokaz su brige lokalne samouprave za ovo naseljeno mesto i oni ulivaju nadu da će, uz adekvatnu brigu i nesporan turistički potencijal, Mali Stapar opstati i da  će učvrstiti svoje mesto na mapi opštine Kula.