Програм пословања предузећа за 2023. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године
Кретање цена производа и услуга
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 01.01.-30.09.2022. год.
Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП “Радник“ Сивац са Законом о јавним предузећима
Статут
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

Квартални извештај 25.07.2022. год.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. год.
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 01.01. до 30.06.2022. год.
Трошкови запослених

Квартални извештај26.04.2022. год.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. год.
Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 01.01. до 31.03.2022. год.

. . .

Програм пословања за 2022. годину
Квартални извештај за 2021. годину
Извештај ревизора за 2021. годину