Preduzeće je osnovano 01.09.1975. godine, a u današnjem obliku organizovanja preduzeće posluje od 18.12.2002. godine. Preduzeće se finansira iz sopstvenih sredstava tj. naplatom isporučenih količina vode krajnjim potrošačima, naplatom usluga održavanja javne čistoće putem: iznošenja i deponovanja smeća, vršenja pogrebnih usluga, čišćenja javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, uklanjanja uginulih životinja, naplatom usluga održavanja komunalnih objekata (pijace, kapele, groblja i deponija smeća) i naplatom pogrebnih usluga kao i prodajom pogrebne opreme, prevoza preminulih i prodajom izgrađenih grobnica.

Marketing strategija preduzeća u oblasti marketinških aktivnosti prostor za aktivnije delovanje u preduzeću je u velikoj meri skučen, jer se dosta aktivnosti sprovodi uz prethodnu saglasnost skupšinskih organa. Cenovna politika je većim delom određena Odlukom Skupštine opštine Kula o obavljanju komunalnih delatnosti. Naime, cene glavnih proizvoda preduzeća tj. cene isporučene vode i cena iznošenja i deponovanja smeća su određene na nivou koji je dosta niži od kalkulativnih cena preduzeća, pa se ne može očekivati da se preko cena sprovodi politika kojom bi se stekla prednost na tržištu u pogledu konkurencije kao i da se u poslovanju ostvaruje značajan profit. Dakle cene ovih proizvoda i usluga su više u funkciji socijalne politike nego u funkciji ostvarivanja profta. I cene ostalih usluga preduzeća su dosta niže od cena u odnosu na slična preduzeća u okruženju.

Što se tiče promotivnih aktivnosti one se uglavnom obavljaju preko lokalnih medija. U oblasti podrške sportskim i humanitarnim organizacija, kao učešća preduzeća u finansiranju kulturnih i drugih manifestacija, angažovana su određena sredstva u skladu sa finansijskim mogućnostima preduzeća. Najveći problem u poslovanju JKP ‘’Radnik“ Sivac je u sferi dispariteta cena. Cene prodaje isporučene vode i cena iznošenja smeća su daleko niže od kalkulativnih cena kojim bi se pokrili troškovi proizodnje vode i iznošenje smeća. I cene drugih komunalnih usluga su niže od kalkuklativnih cena.

Rešenje je u pribavljanju odobrenja za povećanje cena od SO Kula, kako za prodatu i isporučenu vodu, tako i za ostale komunalne usluge. Problem u poslovanju preduzeća je dalje nizak procenat naplata za prodatu vodu i naplata iznošenih komunalnih usluga. Stručne službe JKP ‘’Radnik“ Sivac pokušavaju da problem reše Sporazumom sa potrošačima o plaćanju duga na više rata, utuživanjem neredovnih platiša a u sledećem periodu će se problem rešavati i isključenjem isporuke vode.

Organizacija preduzeća

Organi javnog preduzeća