Plan javnih nabavki za 2019. godinu
23. januara 2019.
Javna nabavka usluga – isporuke električne energije (šifra: 09310000)
7. marta 2019.

Javna nabavka – nabavka goriva (šifra: 09100000)