Јавна набавка – набавка горива (шифра: 09100000)
21. новембар 2018.
Јавна набавка – набавка горива (шифра: 09100000)
24. јануар 2019.
Јавна набавка – набавка горива (шифра: 09100000)
21. новембар 2018.
Јавна набавка – набавка горива (шифра: 09100000)
24. јануар 2019.

План јавних набавки за 2019. годину

Измена плана јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину можете прерузети …ОВДЕ.