Obaveštenje o zatvaranju mosta na kanalu Mali Stapar – Kosančić u k.o. Sivac

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
27. oktobra 2022.
Obaveštenje o radnom vremenu tokom praznika
29. decembra 2022.

Obaveštenje o zatvaranju mosta na kanalu Mali Stapar – Kosančić u k.o. Sivac

Opštinska uprava Kula obaveštava poljoprivredne proizvođače da će zbog izrade puta Sivac – Stapar biti zatvoren most na kanalu Mali Stapar – Kosančić (novom kanalu) u periodu od 05.12.2022. godine do 28.02.2023. godine.

Mole se poljoprivrednici da koriste alternativne atarske puteve prilikom kretanja sa poljoprivrednom mehanizacijom.

MZ Sivac
JKP “Radnik“