Voda u punom mlazu: Domaćinstva u Malom Staparu priključena na izdašne bunare
15. juna 2022.
Obaveštenje
19. jula 2022.

Molba građanima Sivca

Mole se građani Sivca da racionalnije troše sanitarnu vodu. Usled velikih vrućina zabeležena je izuzetno velika potrošnja vode koje izvorište ne može da postigne. Učestala su iskakanja iz elektro mreže gde se pali zaštita na izvorištu i svi bunari prestaju sa radom, a potrebno je vreme da se ponovo pokrenu. Pojedini građani su uhvaćeni u krađi vode gde su navodnjavali nekoliko hektara oranica. Ako primetite ili znate za takve slučajeve prijavite nadležnim slučajevima u JKP ,,Radnik“ Sivac koji će izaći odma na teren.

S poštovanjem JKP,,Radnik“Sivac