Nova kosačica za JKP „Radnik“ Sivac

Komunalne aktivnosti u Sivcu
19. jula 2020.
Uređenje naselja Sivac
3. avgusta 2020.

Nova kosačica za JKP „Radnik“ Sivac

Nedugo nakon nabavke traktorske kosačice, Javno komunalno preduzeće „Radnik“ Sivac početkom juna obogatilo je svoju mehanizaciju još jednom kosačicom. Direktor ovog komunalnog preduzeća Željko Madžarev rekao je da je reč o mašini koja se zove „Stiga“ i ima radni zahvat od jednog metra. Ova mašina, kao i prethodno nabavljena „Mulčer“ koja se kači na traktor, mnogo su pomogle preduzeću „Radnik“, koje ima velike površine za košenje, rekao je Madžarev. Vrednost nove kosačice je 500 hiljada dinara sa PDV-om, a sredstva su obezbeđena iz sopstvenih sredstava sivačkog komunalnog preduzeća.

Madžarev je podsetio da su u toku redovne aktivnosti košenja javnih površina, kao i redovno odnošenje smeća, a da je u toku i zamena vodomera na teritoriji celog Sivca. Sivac ima oko 3 hiljade domaćinstava i svake godine se zameni oko 600 vodomera, rekao je Madžarev. On je istakao da je zakonska obaveza da se vodomeri baždare na svakih pet godina i da građani treba da omoguće radnicima komunalnog preduzeća da izvrše baždarenje. Do sada nije bilo većih neprijatnosti i nada se da će tako i ostati u budućnosti, zaključio je direktor JKP „Radnik“ Sivac Željko Madžarev.

izvor: qmedia