Obaveštenje
11. maja 2020.
Komunalne aktivnosti
24. maja 2020.

Komunalni poslovi u Sivcu

Radnici javnog komunalnog preduzeća „Radnik“ iz Sivca tokom prethodne nedelje pored održavanja higijene javnih površina u centru izvršili su i kosidbu zelenih površina u centru, parku na lokalnom groblju i stadionu fudbalskog kluba „Polet“. Takođe, izvršena je priprema terena za priključenje dečije ambulante na gasne instalacije, sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Maršala Tita i kontrola pumpi na bunaru u Sivcu.