Јавна набавка – испорука електричне енергије (ОПН: 09310000)
6. март 2020.
Проглашено ванредно стање у Србији
15. март 2020.
Јавна набавка – испорука електричне енергије (ОПН: 09310000)
6. март 2020.
Проглашено ванредно стање у Србији
15. март 2020.

Активности ЈКП „Радник“

Редовна замена водомера и активности на уређењу јавних површина и ове недеље су били један од приоритета радника ЈКП „Радник“. Настављени су радови на реконструкцији објекта изворишта. Поред кречења унутрашњости, окречена је и фасада објекта, а олуци и кров су поправљени. Као и сваке недеље и ове је одношен кабасти отпад, уређено је гробље и капела где је извршена контрола и замена расвете.