Јавна набавка – испорука електричне енергије (ОПН: 09310000)
6. март 2020.
Проглашено ванредно стање у Србији
15. март 2020.