Припреме за изградњу топлог вода
1. фебруара 2020.
Комуналне активности у Сивцу
22. фебруара 2020.

Активности ЈКП „Радник“

Чишћење и одржавање хигијене јавних површина и ове недеље је био приоритет радницима ЈКП „Радник“, поред  тога они су уредили простор око капеле, санирали квар на водоводној мрежи у улици Жарка Зрењанина и квар на дубинској пумпи и бунару на пољопривредној економији „Млекара“.