Javna nabavka usluga – održavanje hlorogena za 2019. godinu (OPN: 65120000)

Takmičenje u kuvanju pasulja u kotliću “Pasuljijada 2019.“ Lipar 27.08.2019. god.
27. avgusta 2019.
Održan sastanak sa direktorima komunalnih preduzeća
15. oktobra 2019.

Javna nabavka usluga – održavanje hlorogena za 2019. godinu (OPN: 65120000)