Због радова на електромрежи Сивчани у четвртак без воде

Јавна набавка услуга – испоруке електричне енергије (шифра: 09310000)
7. март 2019.
План јавних набавки за 2019. годину
9. август 2019.