Javna nabavka: nabavka usluga – isporuke električne energije (OPN: 09310000)

Akcija JKP ’’Radnik’’ radne jedinice ’’Zelenilo i čistoća’’
28. februara 2018.
Proslava 8. marta u JKP Radnik Sivac
8. marta 2018.

Javna nabavka: nabavka usluga – isporuke električne energije (OPN: 09310000)