Akcija JKP ’’Radnik’’ radne jedinice ’’Zelenilo i čistoća’’

U četvrtak bez električne energije u Sivcu
7. februara 2018.
Javna nabavka: nabavka usluga – isporuke električne energije (OPN: 09310000)
5. marta 2018.

Akcija JKP ’’Radnik’’ radne jedinice ’’Zelenilo i čistoća’’

Radnici JKP „Radnika“ iz Sivac radna jedinica „Zelenilo i čistoća“ danas su očistili staze u centru i bacili rizlu.