Јавна набавка опреме (прикључак – таруп) – Машине за припремање и култивисање земље (ОПН: 16100000)
24. април 2020.
Активности у ЈКП „Радник“
10. мај 2020.