Јавна набавка опреме (прикључак – таруп) – Машине за припремање и култивисање земље (ОПН: 16100000)

План јавних набавки за 2020. годину
23. април 2020.
Активности ЈКП „Радник“
26. април 2020.
План јавних набавки за 2020. годину
23. април 2020.
Активности ЈКП „Радник“
26. април 2020.

Јавна набавка опреме (прикључак – таруп) – Машине за припремање и култивисање земље (ОПН: 16100000)