Јавна набавка опреме (прикључак – таруп) – Машине за припремање и култивисање земље (ОПН: 16100000)

План јавних набавки за 2020. годину
23. април 2020.
Активности ЈКП „Радник“
26. април 2020.