Јавна набавка опреме (прикључак – таруп) – Машине за припремање и култивисање земље (ОПН: 16100000)