Uređenje Sivca
15. novembra 2020.
Aktivnosti JKP „Radnik“
17. decembra 2020.

Aktivnosti JKP “Radnik“ proteklog meseca

Radnici JKP „Radnik“ po planu i programu predviđenom za mesec novembar obavili su uređenje pijačnog prostora, dezinfekciju javnih površina, ambulanete i Mesne zajednice u Sivcu kao i uređenje centra i parka u Sivcu. Obavili su redovnu zamenu vodomera i odneli kabasti otpad. Pored redovnog uređenje centra, JKP “Radnik“ Sivac u toku meseca novembra odnela i PET ambalažu ispred domaćinstava. Uobičajeno za jesen, nastavljeno je čišćenje i odnošenje opalog lišća u centru Sivca kao i orezivanje stabala i uklanjanje grana koje ugrožavaju stembene objekte.