Обавештење
31. децембар 2019.
Јавна набавка добара – набавка горива (шифра: 09100000)
17. јануар 2020.
Обавештење
31. децембар 2019.
Јавна набавка добара – набавка горива (шифра: 09100000)
17. јануар 2020.

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину можете преузети …ОВДЕ.