Јавна набавка добара – набавка трактора (ОПН: 16700000)

План јавних набавки за 2019. годину
9. август 2019.
Такмичење у кувању пасуља у котлићу “Пасуљијада 2019.“ Липар 27.08.2019. год.
27. август 2019.