Набавка услуга – испоруке електричне енергије (шифра: 09310000), 22.02.2017. год.