Sanacija pešačke staze kod osnovne škole u Novom Sivcu 26.11.2019. god.