Obaveštenje o zatvaranju mosta na kanalu Mali Stapar – Kosančić u k.o. Sivac
2. decembra 2022.
Plan javnih nabavki za 2023. godinu
5. januara 2023.

Obaveštenje o radnom vremenu tokom praznika

1.1. – 3.1. -služba čistoće radi redovno
Broj telefona dežurne službe: 063 452142