Obaveštenje
26. jula 2022.
Obaveštenje o zatvaranju mosta na kanalu Mali Stapar – Kosančić u k.o. Sivac
2. decembra 2022.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke možete preuzeti ovde.